CONDICIONS DE VENDA

1. Cost del viatge

En el cas de paquets el cost del viatge és l'especificat. En cas de contractar un vol a mida, abans del vol es donarà un cost teòric del mateix, el cost real del viatge varia segons el temps de motor en marxa de l'avió. Per aquest motiu el cost definitiu se sabrà a l'haver acabat i tancat el vol. Aquest cost s'incrementarà per les taxes d'aterratge, taxes de passatgers, pàrquing, taxes d'aproximació i d'Eurocontrol (quan s'apliquin). El preu inclou el combustible a preu d'Espanya, el fet de repostar a un altre país incrementarà el preu total considerant la diferència entre el preu del combustible a Espanya i el preu al país on s'ha repostat. Per a tots els vols a mida el temps total de vol contractat inclou el temps que el motor està en marxa: vol, rodaments, esperes a terra i esperes en vol.

2. Forma de Pagament (només per a vols contractats directament amb nosaltres)

Abans del vol es realitzarà un dipòsit del 20% del total de vol. La resta es pagarà en acabar el vol. En el preu es detallaran tots els impostos i taxes aplicables (IVA, taxes, etc.) en el moment de la contractació, però s'aplicaran els impostos i taxes del dia en què es realitzi el pagament total i s'emeti la factura.

3. Cancel·lacions de vol y devolucions (només per a vols contractats directament amb nosaltres)

S'admeten cancel·lacions fins a una setmana abans del vol sense càrrec. Les cancel·lacions en el mateix dia del vol o la no assistència tindran una penalització administrativa d'un 20% del total, exceptuant casos de força major justificats (malaltia dels passatgers, emergències, etc.) que no meriten cap càrrec. Les cancel·lacions o reduccions del temps de vol a judici del pilot degudes a qualsevol circumstància mecànica, meteorològica, social, de trànsit aeri o personal no donaran lloc a cap compensació econòmica al client acordant, en aquests casos, realitzar el vol en una altra data o compensar el temps de vol no consumit. S'admet la devolucióin d'un vol contractat fins a 14 després d'haver realitzat la compra amb la devolució de l'import íntegre excepte en casos de vols de viatge formalitzats o reserves d'altres vols ja formalitzades amb data i hora fixada.

4. Passatgers

Els passatgers seguiran sempre les instruccions de seguretat del pilot i del personal del recinte aeri. No s'admetran a bord passatgers que, segons el parer del pilot, puguin suposar un risc per al vol ni tampoc s'admetran persones amb signes d'intoxicació etílica o d'un altre tipus. Els menors d'edat hauran de portar signada una autorització de pares o tutors. Els menors de setze hauran de viatjar acompanyats d'algun adult al que uneixin vincles familiars i que assumirà responsabilitat sobre el menor. No s'admeten viatgers de menys de dotze anys ni dones embarassades, tampoc s'admet cap tipus de mascota a l'avió. Els viatgers amb mobilitat reduïda han de consultar abans de l'embarcament. El pilot pot escurçar un vol o tornar a l'origen o un altre aeroport alternatiu si considera que hi ha causes que al seu judici puguin afectar la seguretat del vol o dels passatgers.

5. Accés a l'aeroport i a bord

Els passatgers hauran de portar la seva documentació (DNI, passaport o targeta de residència) per accedir a l'aeroport. A bord no es permet fumar ni consumir begudes alcohòliques. Dins el recinte aeroportuari seguiran les normes de seguretat aplicables.

6. Viatges de més d'un dia

Quan es contracti un viatge que inclogui transport a un altre aeroport i recollida en un altre dia diferent es considerarà com quatre vols a efectes de cost (base a destí + destinació a base + base a destí + tornada a base). Es detallarà en la proposta econòmica.

7. Regles de vol

Aquests viatges, excepte Aerotaxis o vols específics, segueixen les regles de vol visuals (VFR). Això vol dir que no és possible volar de nit ni en condicions meteorològiques diferents de les visuals (VMC). Poden contractar vols instrumentals (IFR) amb sortida des d'altres aeroports podent, en aquests casos, volar en condicions meteorològiques instrumentals (nit, boira, núvols, etc.). En tots els casos es seguiran les normatives de navegació aèria vigents.

8. Nombre màxim de passatgers

En nombre màxim de passatgers ve determinat per les característiques de l'avió i pel document de càrrega i centrat que es realitza abans del vol. Podria donar-se el cas que l'avió admeti a tres passatgers però que el pes total superés el pes màxim de l'avió. En aquest cas es permetrà només l'embarcament del nombre de persones adequat no donant lloc a cap compensació econòmica. En el cas de vols de viatge amb equipatge, s'admetran només dos passatgers en el cas d'avions de quatre places i quatre passatgers en avions de sis places.

9. Vols compartits

En el cas de vols compartits on es comercialitzen les places de vol individualment s'apliquen un seguit de condicions especials. Es comunicarà la data i hora de vol amb suficient antelació i el client pot acceptar aquesta data o esperar una data alternativa. En cas de rebuig de més de dues dates es considerarà el servei realitzat no donant lloc a cap compensació. Així mateix es permeten cancel·lacions justificades fins a quaranta-vuit hores abans del vol, fora d'aquest termini es considera el servei realitzat.

10. Seguretat

Per a la nostra organització la seguretat és fonamental, per aquest motiu sempre anem a procurar que el vol sigui còmode i segur per als passatgers. En el cas de situacions meteorològiquesadverses (pluja, neu, boira, mala visibilitat, fort vent, etc.) es comunicarà amb el client el més aviat possible per ajornar el vol sense cap cost.

11. Intermediació

Intrade Air, marca comercial de Intrade Consulting, S.L. actua com a intermediari entre l'operador de l'avió i el passatger (o amb el portal que ha contractat el passatger) gestionant la contractació del vol a diferents operadors sempre amb la major seguretat i el millor preu per al client. El vol compta amb tots els permisos, personal qualificat i assegurances necessàries.

12. Reclamacions

Tenim fulls de reclamació a disposició dels clients. En cas de litigi el client accepta la Legislació Espanyola i explícitament la dels Tribunals de Barcelona renunciant al seu propi fur.